UE Wrocław

Uczelnia powstała w 1947 jako prywatna Wyższa Szkoła Handlowa, a jej kadrą dydaktyczno-naukową utworzyli przede wszystkim dawni pracownicy Uniwersytetu Jana Kazimierza i Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie oraz Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Wykład inauguracyjny prof. Wincentego Stysia odbył się 3 lutego 1947. W 1948 w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu studiowało 2817 studentów, co czyniło uczelnię drugą pod względem liczby studentów na Ziemiach Odzyskanych.
W 1950 szkołę upaństwowiono, przekształcając ją w Wyższą Szkołę Ekonomiczną z dwoma wydziałami: przemysłu i finansów. W 1969 utworzono filę w Jeleniej Górze. W 1974 uczelnia została przekształcona w Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego. W 1982 jeleniogórską filię przekształcono w zamiejscowy Wydział Gospodarki Miejskiej i Usług. 18 marca 2008 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję o zmianie nazwy uczelni na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zmiana weszła w życie 6 maja 2008.
W 2019 roku Senat uczelni zadecydował o likwidacji wszystkich wydziałów i o powołaniu w ich miejsce nowych wydziałów i filii.

Adres strony www: www.ue.wroc.pl