Stowarzyszenia

Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz.
Członek Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, Katowice.
Członek ISI – Informing Science Institute, Stany Zjednoczone.
Członek IADIS – International Association for Development of the Information Society, Lisbona, Portugalia
Członek Rady Naukowej – Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Technicznych.
Członek Rady Naukowej cyklu konferencji i seminariów Wirtualnej Organizacji Działań.
Przewodniczący sesji podczas konferencji naukowej ECAI 2014 w Bukareszcie.