Konferencje

Narzędzia informatyczne w programowaniu aplikacji wirtualnych struktur biznesowych, w: Przemiany programowania aplikacji w świecie cyfrowym, XVII Seminarium problemowe WOD (wystąpienie).
Business Informatics in Europe and Poland, Ganpat University, Ahmedabad, Indie, 16 luty 2015 (wykład autorski).
Integration of ERP systems, Ganpat University, Ahmedabad, Indie, 16 luty 2015.
Challenges in Implementation e-services in business, Ganpat University, Ahmedabad, Indie, 16 luty 2015 (wykład autorski).
Cloud computing in SMEs, National Institute of Cooperative Management Society (NICM Society), Gandhinagar, Indie, luty 2015 (wykład autorski).
ICT in Poland and Europe, Gardi Vidyapith, Rajkot – Kalawad Highway, Gujarat, Indie, luty 2015 (wykład autorski).
Business Opportunity in Poland and Career opportunity in Cloud Computing, School of Engineering RK University, Rajkot, Indie, luty, 2015 (wykład autorski).
Business Informatics in Europe and Poland, Ganpat University, Gujarat, Ahmedabad, Indie, 17 luty 2015 (wykład autorski).
DSS and GDSS Systems, Shri Sunshine Educational Trusts’ Group of Institutions, Rajkot, Indie, 11 luty 2015 (wykład autorski).
Security and Cyber Crime in Business, Computer Engineering Department, Marwadi Education Foundation Group in Rajkot, Rajkot, Indie, 9 luty 2015 (wykład autorski).
E-business in Poland and Europe, Computer Engineering Department, Marwadi Education Foundation Group in Rajkot, Rajkot, Indie, 10 luty 2015 (wykład autorski).
Innovations in Business in Poland and European Union Countries, Management Department, Marwadi Education Foundation Group in Rajkot, Rajkot, Indie, 9 luty 2015 (wykład autorski).
Security of Communications and Information Technology, Computer Application Department, Marwadi Education Foundation Group in Rajkot, Rajkot, Indie, 10 luty 2015 (wykład autorski).
Business innovation in Poland and in the European Union”, Marwadi Education Foundation Group in Rajkot, Rajkot, Indie, 9 luty 2015 (wykład autorski).
Wykorzystanie ICT w gospodarstwach domowych w Polsce i Bułgarii po wstąpieniu do EU, Zarządzanie wiedzą w organizacjach i gospodarce, Bydgoszcz, 8-10 styczeń 2015, (wystąpienie, artykuł).
Seminaria, konferencje, Centrum der Büro- und Informationstechnik (CEBIT), Hanower, Niemcy, marzec 2015 (udział).
ECAI 2014, International Conference, 6th Edition, Electronics, Computers and Artificial Intelligence, 23-25 październik 2014, Bukareszt, Rumunia (wystąpienie, artykuł).
Wirtualny system wspomagania decyzji grupowych, w: Anatomia przedsięwzięć informatycznych i kształtowanie umiejętności cyfrowych. XVI Seminarium problemowe WOD, Łódź, 21-22 lutego 2014 (wystąpienie).
Information technologies in business and education, Warna, Bułgaria 2014 (wystąpienie, artykuł).
Konferencja Naukowa E-gospodarki, Łodź, 2014 (wystąpienie, artykuł).
Seminaria, konferencje, Centrum der Büro- und Informationstechnik (CEBIT), Hanower, Niemcy, marzec 2014 (udział).
Integracja procesowo-biznesowa współdziałania organizacji w środku systemów informatycznych. Studium przypadku, w: Uczące się społeczności informacyjne. XV Seminarium problemowe WOD, Olsztyn, 17-19 kwietnia 2013 (wystąpienie, artykuł)
Współpraca wirtualna: Infrastruktura i usługi „Webinar”, w: Uczące się społeczności informacyjne. XV Seminarium problemowe WOD, red. Z. Kierzkowski, W. Olszewski, Olsztyn, 17-19 kwietnia 2013 (wystąpienie).
Konsorcjum doktoranckie, Katedra Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Łódzki, 19-20 września 2013 (wystąpienie).
The European Broker Meeting, Ryga, Łotwa, listopad 2013 (aktywny udział).
EURO SME 2013, Innovation: A business Opportunity for SMEs, European Commission’s FP7 programme, Dublin, Irlandia, czerwiec 2013 (aktywny udział).
ISRICH, (The International Society for Research on Innovation and Change in Health Care Systems), Uniwersytet w Piteszti, Rumunia, maj 2013 (wystąpienie, artykuł).
Seminaria, konferencje, Centrum der Büro- und Informationstechnik (CEBIT), Hanower, Niemcy, marzec 2013 (udział).
3rd International Conference on Future Computer and Communication (ICFCC), G. Enescu University of Arts, Iasi, Rumunia, czerwiec 2011 (udział).
Seminaria w ramach Korea- EXPO, COEX Exhibition Center, Seul, Korea Południowa, grudzień 2011 (udział).
Konferencja naukowa pt. „Walidacja akademicka w kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji, Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Warszawa, 8-10 październik 2011 (udział).
XIX Krajowa Konferencja Electronic Data Interchange (EDI) oraz Electronic Commerce (EC), Marian Niedźwiedziński – Consulting, Katedra Informatyki Stosowanej Politechnika Łódzka,
Łódź- Rochna, 16-17 czerwiec 2011, (wystąpienie, artykuł).
Doskonalenie kadry zarządzającej. Prawo o szkolnictwie wyższym, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Gdańsk, 29-30 czerwiec 2011 (udział).
Konferencja Międzynarodowa Innovation for eParticipation, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Komisja Europejska, Poznań, październik 2011 (udział).
Konferencja Międzynarodowa “Borderless eGovernment Services for Europeans”, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, październik 2011 (udział).
Seminarium Uczelni Niepublicznych Opola i Wrocławia, Wyższa Szkoła Bankowa, Wrocław, 17 marzec 2011 (udział).
Seminarium bolońskie. Krajowe ramy kwalifikacji, budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Leszno, 10 marzec 2011 (udział).
Seminaria, konferencje, Centrum der Büro- und Informationstechnik (CEBIT), Hanower, Niemcy, marzec 2011 (udział).
Seminaria w ramach Asia World-Expo, Asia World-Expo, Hongkong, 12-15 kwiecień 2010 (udział).
Seminaria i konferencje w ramach HKTDC International ICT Expo, Hongkong, 13-16 kwiecień 2010 (udział).
Seminaria i konferencje w ramach China Elektronic Technology Annual Conference, China Elektronic Technology Annual Conference, Shenzhen, Chiny, 10 kwiecień, 2010 (udział).
Seminaria, konferencje, Centrum der Büro- und Informationstechnik (CEBIT), Hanower, Niemcy, marzec 2010 (udział).
Konferencja Xchange, CRN, Budapeszt, Węgry, 5-7 luty 2007 (aktywny udział).
XI Seminarium problemowe WOD „Technologie i kultura współdziałania w społeczeństwie informacyjnym”, Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Polkowice, 15-16 listopad 2007 (wystąpienie).
Krajowa Konferencja Naukowa „Komputerowe wspomaganie dydaktyki”, Polskie Towarzystwo Informatyki Medycznej, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Łódź, 25 -27 czerwca 2008 (wystąpienie).
„IX Konferencja Okrągłego Stołu „Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego”, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Warszawa, 16 maja 2008 (udział).
“Problematyka społeczeństwa informacyjnego” – XII seminarium – WOD, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Włocławek, 2009 (wystąpienie).