Scientific Councils

▪     The Journal of Electrical Engineering, Electronics, Control and Computer 
Science – JEEECCS
https://jeeeccs.net/index.php/journal/about/editorialBoardStatic

▪     Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management- ,
S&PPAKM Bydgoszcz, Poland.
https://www.pszw.edu.pl/pl/wydawnictwo/rada-naukowa

▪     Scientific Journal,  Business Informatics, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

▪     Zeszyty naukowe z nauk technicznych, Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Polkowice.

▪     Scientific Journal Database, Islamic Azad Univeristy, Iran,
http://www.iaujournals.ir/?_action=article&kw=119042&_kw=ICT